Açıklama

  • – Kuru karışım ve hazır karışım betonlar için akışkanlaştırıcı ve su azaltıcı sıvı katkı malzemesidir.
  • – Çimento miktarının azaltılmasını sağlayabilir.
  • – Kür sürelerine ters bir etkisi yoktur.
  • – Sıkışmayı geliştirir, vibrasyon sürelerinin azaltılmasını sağlar.
  • – Betonun işlenebilmesini kolaylaştırır.
  • – Bağlayıcılığı arttırdığı için, betonda segregasyon ve terlemeyi engeller.
  • – Kaldırım taşları, bordür taşları, borular, beton mobilyalar, menholler gibi yarı kuru karışım betonlarda kullanılır.
  • – Her türlü uygun yoğunluktaki düzgün yüzeyli beton pompalanan hazır karışım betonlarda, brüt betonlarda, pompa betonlarında kullanılır.
  • Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-0,8’i
  • Ambalaj: 30 kg.lık bidon, 200 kg.lık varil