Açıklama

  • – Normal slump değerine sahip betonlar için süper-akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
  • – Hazır karışım ve sahada karıştırılan betonlar için çok yönlü beton katkısıdır.
  • – Düşük kıvamlı betonlarda dahi betonun çökmesi ayarlanabilir.
  • – Pompa ve hazır karışım betonların özelliklerini arttırır.
  • – Çimento tanelerinin daha iyi dağılmasını sağlayarak taze betondaki sürtünmeleri azaltır.
  • – SAVEMIX-3000 ile modifiye edilen betonun nakliye edilmesi, pompalanması ve kendinden sıkışması daha kolay olur.
  • – Çimento/su oranını azaltmayı ve aynı çimento- su oranında çökmenin (slump) artmasını sağlar.
  • – Temellerde, kat betonlarında, demir donatısı sık betonlarda, öngermeli betonlarda, prefabrik elemanlarda, köprü, baraj gibi mühendislik yapılarında güvenle kullanılır.
  • Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-0,8’i
  • Ambalaj: 30 kg.lık bidon, 200 kg.lık varil