Zemindeki bozuklukların çalışma düzenini aksatmaması,  tozumanın ürün ve çalışanları olumsuz etkilememesi, zeminde su emilimini sınırlandırarak zeminde hijyenin sağlanması veya zeminde canlı, parlak bir yüzey elde etmek gibi kozmetik amaçlarla zemin sistemi uygulamalarına ihtiyaç duyulur.


Mevcutta bir zemin olması ya da zeminin yeni dökülecek olması, veya zeminin kullanım amacına bağlı olarak ortaya çıkan beklentiler farklı zemin sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Beton zeminin yeni döküleceği durumlarda kullanılabilen yüzey sertleştiriciler içerdikleri agregaların sertliğine göre sınıflandırılırken, zemin kaplamaları uygulama kalınlıklarına, servise alma sürelerine ve sertlik derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.